Dankzij innovatieve oplossingen kunnen ouderen langer zelfstandig wonen

De vergrijzing van de bevolking is een maatschappelijke uitdaging waar we wereldwijd mee te maken hebben. In Nederland neemt het aantal ouderen gestaag toe, wat vraagt om passende oplossingen om hen langer veilig en comfortabel in hun eigen huis te laten wonen. Gelukkig hebben technologische ontwikkelingen geleid tot verschillende innovatieve oplossingen die ouderen kunnen ondersteunen in hun dagelijkse leven en hun veiligheid kunnen waarborgen.

Slimme woningtechnologie

Domotica, ook wel bekend als “smart home technology,” omvat een breed scala aan geautomatiseerde systemen die het leven in huis veiliger en comfortabeler maken. Voor ouderen kan domotica een essentiële rol spelen in het verlengen van hun zelfstandigheid. Slimme sensoren kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bewegingen in huis te detecteren en op basis daarvan kunnen verlichting, verwarming en apparaten automatisch worden aangepast aan de behoeften van de bewoners. Dit vermindert het risico op vallen en maakt het dagelijks leven gemakkelijker voor ouderen.

Persoonsalarmeringssystemen

Persoonsalarmeringssystemen zijn een belangrijke innovatie die ouderen een veilig gevoel geeft in hun eigen huis. Deze systemen bestaan uit draagbare alarmknoppen die de oudere altijd bij zich draagt, meestal als een kastje om de hals. Ook kunnen deze knoppen her en der in huis worden aangebracht. Wanneer zich een noodsituatie voordoet, zoals een valpartij of plotselinge gezondheidsproblemen, kan iemand met één druk op de knop hulp inroepen. Deze oproep wordt doorgestuurd naar een meldkamer of naar een vooraf ingesteld contactpersoon, die vervolgens adequaat kan reageren en hulp kan sturen.

Gezondheidsmonitoring op afstand

Voor ouderen met specifieke medische aandoeningen kan gezondheidsmonitoring op afstand van onschatbare waarde zijn. Dit omvat het gebruik van medische apparaten die vitale functies meten, zoals bloeddruk, hartslag, glucosewaarden en meer. Deze gegevens worden draadloos naar zorgverleners gestuurd, zodat zij de gezondheidstoestand van de oudere kunnen monitoren zonder dat deze fysiek aanwezig hoeft te zijn. Bij afwijkende metingen kunnen passende maatregelen snel worden genomen.

Video-intercoms en deurbewaking

Om het gevoel van veiligheid te vergroten, zijn video-intercoms en deurbewakingssystemen zeer effectief. Met een video-intercom kunnen ouderen zien wie er voor hun deur staat voordat ze deze openen. Dit vermindert het risico op ongewenste situaties, zoals pogingen tot inbraak of oplichting. Tevens kunnen oudere bewoners gemakkelijk communiceren met bezorgers, zorgverleners of familieleden voordat ze de deur openen.

Het alarm horloge van Nederlandse Senioren Alarmering

Het alarm horloge, ook wel sos horloge, van Nederlandse Senioren Alarmering is een uitstekend voorbeeld van een persoonsalarmeringssysteem dat ouderen helpt langer zelfstandig te blijven wonen. Het alarm horloge is een discreet en gebruiksvriendelijk apparaat dat als een polshorloge wordt gedragen. Het is uitgerust met een alarmknop die directe toegang biedt tot professionele hulpverleners via een 24/7 meldkamer.

 

Wanneer een noodsituatie zich voordoet, kan de oudere eenvoudigweg op de alarmknop drukken. Het alarm horloge zal automatisch een spraakverbinding tot stand brengen met een hulpverlener, die de locatie van de oudere tot op wel 5 meter nauwkeurig kan achterhalen via geïntegreerde GPS-technologie. Vervolgens kan de hulpverlener passende acties ondernemen, zoals het inschakelen van een familielid, een buur of, indien nodig, een ambulance.

 

Het alarm horloge van Nederlandse Senioren Alarmering biedt ouderen de geruststelling dat ze altijd hulp kunnen inroepen in geval van nood, waar ze ook zijn in hun huis en zelfs daarbuiten. Dit vergroot hun gevoel van veiligheid en onafhankelijkheid, waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen zonder in te leveren op hun welzijn.